CHÚC MỪNG HỌC SINH ĐẠT THÀNH TÍCH CAO TRONG KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2023

Thứ hai - 24/07/2023 07:12
TN
TN

     Kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2023 đã khép lại, những nỗ lực của thầy và trò trường THPT Vũng Tàu đã được ghi nhận và thể hiện bằng thành tích mà các em học sinh khối 12 đã đạt được: 5/9 môn thi có điểm trung bình đứng nhất Tỉnh, có học sinh đạt Thủ khoa, Á khoa tốt nghiệp toàn tỉnh; nhiều em nằm trong top 10 điểm cao tốt nghiệp toàn tỉnh và điểm cao xét theo các khối thi Đại học.
     Kết quả đó đã khẳng định sự đoàn kết, cố gắng phấn đấu của cả thầy và trò, là món quà đầy ý nghĩa hướng tới kỷ niệm 70 năm thành lập trường THPT Vũng Tàu (1954-2024).
     Cảm ơn sự chăm lo của quý thầy cô giáo, quý phụ huynh cùng những nỗ lực không ngừng của các em học sinh.
     Chúc mừng và tuyên dương những gương mặt tiêu biểu đã đạt thành tích cao trong Kỳ thi Tốt nghiệp THPT 2023.

Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản cho biết 'VINH DANH HỌC SINH ĐẠT ĐIỂM CAO KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2023 C THỦ KHOA TỐT NGHIỆP TÍNH BAN KHOA HỌC XÃ HỘI Sử 9,25 Toán 8,2 Địa 9,5 GDCD 9,75 54,3 Văn 8 Anh 9,6 Em Hoàng Minh Anh Lớp 12D1'
Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản cho biết 'VINH DANH HỌC SINH ĐẠT ĐIỂM CAO KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2023 Á KHOA TỐT NGHIỆP TỈNH BAN KHOA HỌC XÃ HỘI KHÔ Sử 8,75 BÀNGTÃ NGHIỆP Địa 8,25 Toán 8,6 54,15 GDCD 10 Văn 8,75 Anh 9,8 Em Nguyán Quỳnh Mai Lớp 12D1'

Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản cho biết 'VINH DANH HỌC SINH ĐẠT ĐIỂM CAO KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2023 Á KHOA TỐT NGHIỆP TỈNH BAN KHOA HỌC TỰ NHIÊN Lý 9 BÀNG TỐT NGHIỆP Hóa 8,25 Toán 8,8 53,1 Sinh 9 Văn 8,25 Em Mai Anh Khoa Lớp 12A1 Anh 9,8'

Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản cho biết 'VINH DANH HỌC SINH ĐẠT ĐIỂM CAO KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2023 TOP 10 ĐIỂM CAO TỐT NGHIỆP TỈNH BAN KHOA HỌC XÃ HỘI Sử 9,25 BẮNG TÚTNGHIỆP Địa 9,25 Toán 7,6 GDCD 10 53,6 Văn 8,5 Anh 9 Em Đoàn Thị Ngọc Anh Lớp 12D1'

Có thể là hình ảnh về 2 người và văn bản cho biết 'VINH DANH HỌC SINH ĐẠT ĐIỂM CAO KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2023 TOP 10 ĐIỂM CAO TỐT NGHIỆP TỈNH BAN KHOA HỌC TỰ NHIÊN Lý 9 Hóa 8,25 Toán 8,4 52 Sinh 8,5 Văn 8,25 Anh 9,6 Em Đoàn Hoàng Như Lớp 12A7'

Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản cho biết 'VINH DANH HỌC SINH ĐẠT ĐIỂM CAO KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2023 TOP 10 ĐIỂM CAO TỐT NGHIỆP TỈNH BAN KHOA HỌC XÃ HỘI KHÔ Sử 8,5 Địa 8,5 Toán 8,8 GDCD 9,75 Văn 8,75 53,5 Anh 9,2 Em Mai Nguyán Minh Trang Lớp 12D1'

Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản cho biết 'VINH DANH HỌC SINH ĐẠT ĐIỂM CAO KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2023 TOP 10 ĐIỂM CAO TỐT NGHIỆP TỈNH BAN KHOA HỌC TỰ NHIÊN KHỎI LBÀNG BANG TỐT ỐT NGHIỆP Lý 9,25 Hóa 9 Toán 8,2 Sinh 8 51,45 Văn 8 Anh 9 Em Ngô Thanh Vân Lớp 12A6'

Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản cho biết 'VINH DANH HỌC SINH ĐẠT ĐIỂM CAO KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2023 TOP 10 ĐIỂM CAO TỐT NGHIỆP TỈNH BAN KHOA HỌC TỰ NHIÊN Lý 9,25 BANGT NGHIỆP Hóa 8,25 Toán 8,4 Sinh 8,75 Văn 8,5 52,75 Em Nguyễn Trần Hoàng Phúc Lớp 12A8 Anh 9,6'

Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản cho biết 'VINH DANH HỌC SINH ĐẠT ĐIỂM CAO KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2023 THỦ KHOA TRƯỜNG KHỐI A00 KHỎI LBÀNG TỐT NGHIỆP Toán 8,2 26,45 Lý 9,25 Hóa 9 Em Ngô Thanh Vân Lớp 12A6'

Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản cho biết 'VINH DANH HỌC SINH ĐẠT ĐIỂM CAO KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2023 THỦ KHOA TRƯỜNG KHỐI D07 KHÔI KHOI12 12 Toán 27,2 Hóa 9 Anh 9,2 Á KHOA TRƯỜNG KHỐI A00 BÀNG TÃT NGHIỆP Em Nguyán Minh Đạt Lớp 12A5 Toán 9 26,25 Lý 8,25 Hóa 9'

Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản cho biết 'VINH DANH HỌC SINH ĐẠT ĐIỂM CAO KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2023 THỦ KHOA TRƯỜNG KHỐI BOO, A01 Toán 8,8 Sinh Toán 8,8 26,05 Hóa 8,25 27,6 Lý 9 BÀNG Anh 9,8 NGHIỆP Á KHOA TRƯỜNG KHỐI D01, D07 Em Mai Anh Khoa Lớp 12A1 Toán 8,8 26,85 Văn 8,25 Toán 8,8 Anh 9,8 26,85 Hóa 8,25 Anh 9,8'

Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản cho biết 'VINH DANH HỌC SINH ĐẠT ĐIỂM CAO KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2023 KHỐI Á KHOA TRƯỜNG KHỐI A01 BÀNG TỐTNGHIỆP Toán 8,4 27,25 Lý 9,25 Anh 9,6 Em Nguyán Trần Hoàng Phúc Lớp 12A8'

Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản cho biết 'VINH DANH HỌC SINH ĐẠT ĐIỂM CAO KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2023 Á KHOA TRƯỜNG KHỐI BOO KHỎI BÀNG NGHIỆP Toán 8,6 25,6 Sinh 8,5 Em Đặng Trần Nhật Lớp 12A3 Hóa 8,5'

Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản cho biết 'VINH DANH HỌC SINH ĐẠT ĐIỂM CAO KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2023 KHỎI THỦ KHOA TRƯỜNG KHỐI coo BẮNG TỐT NGHIỆP Văn 8,5 Sử 9,25 27 Em Đoàn Thị Ngọc Anh Lớp 12D1 Địa 9,25'

Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản cho biết 'VINH DANH HỌC SINH ĐẠT ĐIỂM CAO KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2023 KHỎI Á KHOA TRƯỜNG KHỐI coo Văn 8 Sử 9,25 26,75 Em Hoàng Minh Anh Lớp 12D1 Địa 9,5'

Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản cho biết 'VINH DANH HỌC SINH ĐẠT ĐIỂM CAO KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2023 TOP 3 TỈNH THEO KHỐI XÉT TUYỂN THỦ KHOA TRƯỜNG KHỐI D01 KHÔ BÀNGTÃT NGHIỆP Toán 8,6 27,15 Văn 8,75 Anh 9,8 Em Nguyễn Quỳnh Mai Lớp 12D1'

Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'VINH DANH HỌC SINH ĐẠT ĐIỂM CAO KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2023 TOP 5 ĐIÊM CAO KHỐI A00 STT LỚP HỌ VÀ TÊN 12A6 KHỐI A00 (Toán, Lý, Hóa) Ngô Thanh Vân 12A5 26.45 Nguyễn Minh Đạt 12A1 26.25 Mai Anh Khoa 12A8 26.05 5 Nguyễn Trần Hoàng Phúc 12A1 25.9 Nguyễn Đức Thịnh 25.8'


Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'VINH DANH HỌC SINH ĐẠT ĐIỂM CAO KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2023 TOP 5 ĐIÊM CAO KHÔI A01 STT LỚP HỌ VÀ TÊN 12A1 KHỐI A01 (Toán, Lý, Anh) Mai Anh Khoa 12A8 3 27.6 Nguyá»n Trần Hoàng Phúc 12A4 27.25 Lại Bâng Trinh 12A7 27.15 5 Đoàn Hoàng Như 12A6 27 Trần Thiên Phúc 26.95'

Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'VINH DANH HỌC SINH ĐẠT ĐIỂM CAO KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2023 TOP 5 ĐIÊM CAO KHỐI BOO STT LỚP HỌ VÀ TÊN 1 12A1 KHỐI BOO (Toán, Hóa, Sinh) Mai Anh Khoa 12A3 3 HE Đặng Trần Nhật 26.05 12A1 25.6 Nguyễn Đức Thịnh 12A5 5 25.55 Nguyễn Minh Đạt 12A8 25.5 Nguyễn Trần Hoàng Phúc 25.4'

Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'VINH DANH HỌC SINH ĐẠT ĐIỂM CAO KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2023 TOP 5 ĐIỂM CAO KHỐI coo STT STT LỚP HỌ VÀ TÊN 1 12D1 KHỐI coo (Văn, Sử, Địa) Đoàn Thị Ngọc Anh 12D1 27 SE Hoàng Minh Anh 3 12D4 26.75 Hoàng Vân Hà 12D3 26.5 5 Nguyễn Hoàng Yến 12D3 26.25 Đồng Ngọc Bảo Khanh 25.75'

Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'VINH DANH HỌC SINH ĐẠT ĐIỂM CAO KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2023 TOP 5 ĐIỂM CAO KHỐI D01 STT LỚP 1 HỌ VÀ TÊN 12D1 KHỐI D01 (Toán, Văn, Anh) Nguyễn Quỳnh Mai 12A1 3 Mai Anh Khoa 27.15 15 12D1 4 Mai Nguyễn Minh Trang 26,85 12A5 5 Lưu Hà Ngân 26.75 12D3 Vũ Thị Thanh Thảo 26.6 12A8 Nguyễn Trần Hoàng Phúc 26.5 26.5'

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây